Om Velferdstinget

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget velger studentrepresentanter til SiB styret, fordeler semesteravgiftspengene og fungerer som hørinsinstans i saker som vedgår studenter som er medlem av SiB. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle råd og utvalg som er tilknyttet SiB. Velferdstinget har et arbeidsutvalg, velferdsstyret, på tre personer som har ansvar for daglig ledelse og saksforberedelser.

Velferdstinget velger også medlemmene og vedtar statuttene til Kulturstyret i Bergen. Velferdstinget styres etter et eget reglement som kan leses her.

Velferdsstyret møtekalender for 2006:

Første møte er satt til 6. februar. Videre møtedatoer blir bestemt på dette møte.

VS møtes ca hver 3. uke og forsøker å rullere sine møter mellom NSU-Bergen, HiB og NHHS.

Referater fra disse møtene legges ut fortløpende.

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med Velferdstinget?

Kontakt Velferdsstyret på vs@nhhs.no eller:

Kjetil Vevle (kontaktperson for UiB, KiB og BAS):

kjetil@nsu.uib.no eller mobil: 980 76 414

Christine Sørgård (kontaktperson HiB):

sp.velferd@stud.hib.no eller mobil:930 55 852

Live Albriktsen (kontaktperson NHH):

live.albriktsen@stud.nhh.no eller mobil: 416 707 82

Velferdsstyret (VS) og Velferdstinget (VT) fører referater og de kan leses her:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>