Om NSU Bergen

NSU Bergen er et lokallag i Norsk Studentunion (NSU). Norsk Studentunion er en studentorganisasjon for studenter ved universiteter og vitenskaplige høyskoler i Norge. NSU har i dag rundt 85 000 medlemmer. NSU jobber aktivt overfor politikere, byråkrati, media, lånekassen og ledelsen på lærestedene for å bedre forholdene for deg og dine medstudenter. For mer om organisering av studentdemokratiet se her

 

Hvem er medlem i NSU-Bergen?

Alle studenter ved Universitetet i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Bergen Arkitekt Skole er medlem i NSU Bergen. NSU Bergen har i overkant av 18 000 medlemmer.

 

Hvordan kommer du i kontakt med NSU Bergen?

Du kan treffe oss ved å stikke innom på kontoret vårt i Dokkeveien 10 (brakker på askøy-siden av HF-bygget) , på telefon 55 54 51 27, telefaks 55 32 20 44, e-post: nsu@nsu.uib.no eller post: NSU Bergen, Dokkeveien 10, 5007 BERGEN. Les mer om oss under “arbeidsutvalget”

 

Hvem jobber hos oss?

Vi har en fast ansatt organisasjonsekretær:

Michelle Ingrid Greene

Tlf: 55 54 51 27
Mob: 97043204

E-post: michelle.greene@sib.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>