Levende historie – Frolandsverk

Det er heldigvis mange levende historie byggverk spred rundt om i Norge. For de som er opptatt av produksjonshistorie eller er opptatt av perioden da Norge var i Union med Danmark, så anbefaler vi at man søker etter frolandsverk.

 

Dette er et historisk byggverk i Arendal hvor man kan se besøke de gamle bygningene hvor man drev med malmproduksjon. Dette var lenge den største og mest inntektsbringende produksjonen i området, som ellers drev med jordbruk og fiske.

 

Etter at man stoppet med utvinningen av malm i området så hadde man ikke lenger behov for disse bygningene. Dermed kunne man risikert at de led samme skjebne som så mange andre eldre bygninger, nemlig revet for å gi plass til andre, mer moderne bygninger. Heldigvis så ble disse bygningene brukt til andre formål.

 

I dag er bygningene restaurert og gjort om til et besøksmuseum. Besøkende kan tre inn i de gamle bygningene og få et bedre innblikk i hvordan det var å leve og jobbe i denne tidsperioden. Dette er en helt annen og ikke minst, bedre opplevelse enn å bare skulle lese om dette i bøker. Så la oss håpe at Frølandsverk vil bli vedlikeholdt og fortsette å være en del av vår levende historie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>